ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΣΤΕΡΑOI ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ  
ΑΠΟ 1998 – 1999 ΕΩΣ 2017 – 2018


1998-1999           
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
1999 – 2000
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ  ΑΠΟ 15-9-1999 ΕΩΣ 10-1-2000
ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟ 12-1-2000 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2000-2001           
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
2001-2002           
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
2002-2003            
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2003-2004            
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2004-2005             
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2005-2006             
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
2006-2007            
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2007-2008           
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΠΟ 18-8-2007 ΕΩΣ 1-12-2008

ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΑΠΟ 3-12-2007 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2008-2009          
ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
2009-2010
ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΑΠΟ 6-8-2009 ΕΩΣ 25-10-2009       

ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΠΟ 15-11-2009 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2010-2011
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ 17-8-2010 ΕΩΣ 20-11-2010

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ  22-11-2010 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2011-2012           
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2012-2013           
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2013-2014            
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2014 – 2015          
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2015 – 2016          
ΜΑΝΤΕΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2016 – 2017           
ΞΗΡΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2017 – 2018          
NTZIBANΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ


ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
Αγώνες  44: νίκες 26 [59%] ισοπ.  4 [9%]  ήττες 14 [32%]


ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ
Αγώνες 10 : νίκες 6, ισοπ. 1, ήττες           


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 Αγώνες 20:  νίκες 12 [60%]  ισοπ. 2 [10%]  ήττες 6 [30%]  


 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγώνες 181: νίκες 91 [50%]  ισοπ. 31[17%]  ήττες 60 [33%]  


ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Αγώνες 22: νίκες  18 [82%]  ισοπ. 2 [9%]  ήττες 2 [9%]


ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
Αγώνες 86: νίκες 37 [43%]  ισοπ. 12 [14%]  ήττες 37 [43%] 


ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Αγώνες 46:  νίκες 17 [37%]  ισοπ. 10 [22%]  ήττες 19 [41%]  


ΞΗΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
Αγώνες 20: νίκες 2 (10%) ισοπ.(5%) ήττες 17 (85%)


ΝΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ.
 Αγώνες 20: νίκες 9 (45%) ισοπ. 0 ήττες 11 (55%)