ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Πρόεδρος: Σταμάτης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Μέμος Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Σταμάτη Μαρία
Ταμίας: Νούλας Κωνσταντίνος
Γενικός Αρχηγός: Πατρινός Μελέτης
Έφορος: Σταμάτης Βασίλειος
Μέλη: Σταμάτης Αντώνιος, Ματσαϊδώνη Αγγελική, Κυριακόπουλος Γεώργιος