Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΝΑΡΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ